Doelstelling

Uganda Hears zorgt voor een veilige en gezonde leef- en leeromgeving voor kinderen met een beperking in Oeganda.

 

Het verhaal

De situatie

In Oeganda leven honderdduizenden kinderen in volledige stilte, ze zijn doof. Een aantal van de ze kinderen zit op de Bishops West Primary School in Mukono een schooltje dat al meer dan 100 jaar ‘Children with Special Needs’ een toekomst biedt. De meeste konden wel horen als baby , maar medicijnen ( kinine tegen malaria) hebben hun gehoor voor een groot deel weggenomen. Een handicap hebben in een land al Oeganda is veelal een last voor het hele gezin. En vaak komt de complete last op de schouder s van de moeder te liggen Hoe triest het dan ook is moeten er , om te overleven in deze armoede, keuzes gemaakt worden en prioriteiten gesteld worden waarbij dan het gehandicapte kind vaak de dupe is en wordt verstoten en op straat belanden. Daarnaast worden dove kinderen ook vaker seksueel misbruikt Ze kunnen immers niet vertellen wat hen is overkomen. Door dat misbruik hebben ze weer vaker aids.We hebben dove kinderen aangetroffen die in schuurtjes hebben geleefd, anderen hebben altijd opgesloten gezeten omdat de buren ander zouden denken dat er een vervloekt kind woont met alle gevolgen van dien. Doof zijn in Oeganda is veel meer als niet kunnen horen het maakt je minderwaardig soms zelfs niets waardig.

Witch doctors

Dan speelt er in Oeganda nog een ander groot drama: veel kinderen worden slachtoffer van witch doctors. Dat zijn ‘tovenaars’ die er praktijken van kinder offering op nahouden en jaarlijks honderden slachtoffers maken. Dove kinderen zijn voor hen vaak een makkelijke prooi. Deze kinderen worden bijvoorbeeld geofferd wanneer ondernemers een nieuwe zaak starten. Want alleen met een offer is een goede toekomst verzekerd, geloven ze. Vaak wordt voor dit doel een kind ontvoerd en tegen betaling geofferd door een witch doctor. De kinderen worden verminkt door het afsnijden van lichaamsdelen en geofferd om geluk en voorspoed te brengen. Veel kinderen overleven dit niet. Ook veel autoriteiten geloven in de praktijken van deze witch doctors met als gevolg dat juridische processen weinig kans van slagen hebben.

De start

Vier Jaar geleden werd aan Roland gevraagd of hij enkele hoortoestellen kon leveren voor dove kinderen Oeganda. De vraag kwam van een Nederlandse vrijwilligster die in Oeganda hulpmiddelen verstrekte aan kinderen met een handicap. Hij reageerde positief, al was hij ook sceptisch. Je bent er niet bij wanneer een kind een hoortoestel overhandigd krijgt en zo’n hoortoestel moet per persoon goed afgesteld worden. Toch is hij op die vraag ingegaan. De bedoelingen zijn natuurlijk goed en je wilt toch graag helpen. Maar zijn scepsis werd echter bevestigd, want het liep niet goed met zijn hoortoestellen in Oeganda. Het zat hem dwars. Met andere hulpmiddelen ging het namelijk wel goed. ‘Waarom ga je er eigenlijk niet zelf heen?’, vroeg zijn vrouw. En zo kwam hij 2 weken later aan hij in Kampala.

Zintuigen ontwikkelen

Het gaat dus om een zeer kwetsbare groep kinderen, die Roland aantrof op de Bishop West School in Mukono. Aanvankelijk was het zijn doel om kinderen, met een goed afgesteld ge- hoortoestel, weer te laten horen. Die doelstelling stelde hij binnen een jaar bij. Roland : “Natuurlijk, het is voor een doof kind een fantastische ervaring om weer te kunnen horen, maar de hulp die ik met een hoortoestel kan bieden is maar tijdelijk. Over twee jaar is het toestel kapot of kwijt en ik kan deze kinderen niet levenslang van een gehoortoestel voorzien. In die twee jaar ontneem je ze de kans om hun andere zintuigen goed te ontwikkelen. Ze zullen geen gebarentaal leren, de geur van diesel niet in verband leren brengen gevaar en ze leren zich niet focussen op trillingen van de grond als er gevaar voor ontvoering dreigt. Ze zullen kortom minder goed kunnen overleven.”

Aanvankelijk was zijn doel om zoveel mogelijk kinderen van een goed afgesteld hoortoestel te voorzien. Inmiddels wil hij ze doormiddel van stichting Uganda Hears vooral een veilige omgeving bieden.

599136_3816887613458_904220225_n 303379_10200436955059184_1819251119_n 9668_10200436955339191_1989624988_n 533979_10200436956339216_1769042470_n DSC_5660

Het Hek

Het bieden van een goede, veilige plek waar de kinderen kunnen leren, leven en wonen, dat is nu ons belangrijkste doel. Een hek rondom het terrein van de school bouwen om kinderontvoeringen te voorkomen, werd de belangrijkste missie. Precies in die periode diende zich onverwacht een financier aan. “Widex, producent van hoortoestellen, had op Facebook gezien dat Roland kinderen in Oeganda van hun hoortoestellen voorzag. Zij wilden graag een echte bijdrage leveren en boden aan om het hek te financieren. Om het terrein te omheinen was een hek van 955 meter nodig. Dat zet je niet zomaar even neer daarom benaderde hij zijn goede vriend Bas Kersing die veel ervaring heeft in de bouwwereld. Hij heeft ervoor gezorgd dat het hek er daadwerkelijk kwam. In diezelfde periode hebben zij samen de stichting Uganda Hears in het leven geroepen. En ”Het hek bewijst zijn diensten: sinds het er staat is er geen enkel kind meer ontvoerd!!

Zelfvertrouwen en eigenwaarde

Onderwijs is niet alleen belangrijk om straks werk te kunnen vinden kinderen worden er ook weerbaar van. In de school zie je bijvoorbeeld teksten als: ‘no to earlysex’ en ‘aids kills’. Kinderen die leren lezen en schrijven, gaan zich op die manier realiseren dat het niet normaal is wanneer je vader aan je zit en dat het ook niet normaal is om op hele jonge leeftijd seks te hebben. Je hoeft niet alles maar goed te vinden. Onderwijs geeft de kinderen niet alleen kennis, maar ook zelfvertrouwen en eigenwaarde. Ook dat is heel belangrijk, want straks moeten ze zich buiten dit hek staande kunnen houden in de maatschappij.”

Wat hebben we bereikt ?

Intussen werd het werk van Uganda Hears, onder meer door social media, steeds bekender en ontstond er een sneeuwbaleffect. Collega-audiciens ‘adopteren’ bijvoorbeeld een schoolkind door voor hen het schoolgeld te vergoeden. Bedrijven, kerken en instellingen maar ook particulieren komen geregeld met giften. Tal van projecten zijn sindsdien gerealiseerd of staan op de agenda. ( zie projecten ) We hebben het meisjesverblijf, waar ze ‘s nachts slapen, voorzien van een dak en ramen, zodat ze veilig zijn, niet meer ontvoerd kunnen worden en nu eindelijk droog kunnen slapen. Er is door een actie geld opgehaald om een sportactiviteit op te zetten waarvan een voetbalveld hebben aangelegd , er is een speelgoed actie geweest , er zijn kinderen geadopteerd (schoolgeld wordt gesponsord), kinderen meegenomen uit eten met pasen, maar ook een paar schoenen voor een van de dove meisjes, en is een ander meisje dat school verlaten had omdat er geen geld was door ons opgespoord uit de prostitutie gehaald en terug naar school gebracht. Er werden Brillen gedoneerd en naaispullen En nog veel veel meer

Maar er is nog zoveel te doen. De jongens bijvoorbeeld hebben nog geen eigen verblijf, die verlaten ‘s nachts het terrein. ook voor hen willen we graag een veilige slaapplaats creëren. We willen voor de jongens een werkplaats creëren waar ze leren houtbewerken. Met deze werkplaats willen we ook jongens meer kansen bieden.

De meisjes hebben inmiddels al een“naai school”en kunnen daarin vaak werk vinden. Nu willen we hetzelfde bereiken voor de jongens en alle kinderen proberen een beetje te helpen naar een kans op een acceptabele toekomst.

De kracht van Uganda Hears

De kracht van onze stichting is niet alleen haar enorme betrokkenheid maar ook de kleinschaligheid waardoor we snel en daadkrachtig zaken kunnen beetpakken. We besteden al onze donaties zelf direct en ter plekke uit bij aannemers en/of middenstand in Oeganda waardoor we daar ook nog eens de plaatselijke bevolking helpen. U weet wat er we met uw geld gebeurd elke euro die binnenkomt wordt door ons netto besteed, er is geen ‘strijk stok’ alle kosten zoals reizen, website etc. worden in prive door ons bekostigt en door diverse vrijwilligers en bedrijven die zich 100 % belangeloos inzetten voor onze stichting.

Help mee

U kunt ons verder helpen om deze doelen te verwezenlijken.

3713a7e071-Uganda here we come