Het bieden van een goede, veilige plek waar de kinderen kunnen leren, leven en wonen, dat is nu ons belangrijkste doel. Een hek rondom het terrein van de school bouwen om kinderontvoeringen te voorkomen, werd de belangrijkste missie. Precies in die periode diende zich onverwacht een financier aan. “Widex, producent van hoortoestellen, had op Facebook gezien dat Roland kinderen in Oeganda van hun hoortoestellen voorzag. Zij wilden graag een echte bijdrage leveren en boden aan om het hek te financieren. Om het terrein te om heinen was een hek van 955 meter nodig. Dat zet je niet zomaar even neer daarom benaderde hij zijn goede vriend Bas Kersing die veel ervaring heeft in de bouwwereld. Hij heeft ervoor gezorgd dat het hek er daadwerkelijk kwam. In diezelfde periode hebben zij samen de stichting Uganda Hears in het leven geroepen. En ”Het hek bewijst zijn diensten: sinds het er staat is er geen enkel kind meer ontvoerd

Comments